-> Документи 

Документи Хаджидимово

Документи - Общински съвет Хаджидимово


    Отчет за дейността на Общински съвет - Хаджидимово и на неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.     - 23.01.2019г.
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2018 ГОДИНА    - 19.02.2018г.
    Докладна записка - Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги   качено : 15.07.2011г.

    Проект на нормативен акт - Стратегия и Програма   качено : 12.02.2016г.Документи

Документи - Администрация


    Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане обществени поръчки в община Хаджидимово
   качено : 27.10.2014г.


Документи - Общински съвет Хаджидимово


    Покана   качено : 02.02.2015г.

    Протокол от обществено публично обсъждане   качено : 11.02.2015г.